Home / Významné stavby / Mama Shelter Prague 34

Search in this set

Mama Shelter Prague

Parkhotel byl postaven na místě, kde měla dle předválečné koncepce stát symetrická budova k budově Pražských vzorkových veletrhů. Při plánovitém rozmísťování hotelů na území Prahy zohledňoval tehdejší Útvar hlavního architekta atraktivnost vltavských břehů (dnešní hotel Intercontinental, studie hotelu na Novém Městě u Štefánikova mostu). První ze série nových velkých pražských hotelů vznikajících v rozmezí 60. až 80. let 20. století, Parkhotel, dokončený v roce 1967, byl ale umístěn v Holešovicích v sousedství Veletržního paláce a na křižovatce dvou výrazných dopravních tepen města, ulic Veletržní a Dukelských Hrdinů. Návrh výškového hotelu byl součástí ucelené koncepce zástavby trojúhelníku sevřeného ulicemi Veletržní, Dukelských Hrdinů a Strojnickou. V roce 2017 jej koupil francouzský hotelový řetězec Mama Shelter a v roce 2018 po rekontrukci znovu otevřen.