Home / OpenHouse / Vyšší dívčí škola – ZŠ Vodičkova 41

Search in this set

Vyšší dívčí škola – ZŠ Vodičkova

Neorenesanční budova Vyšší dívčí školy na parcele někdějšího hospodářského dvora vznikla podle plánů Ign. Ulmanna r. 1867. Ten při projektu vycházel zejm. z italské renes. architektury, čemuž odpovídá výrazné článkování, umocněné červeno-bílou polychromií. Školní budova stojí na místě bývalé kovárny, která postupně vznikala ze tří gotických domů. 

Jedná se o nárožní trojkřídlou budovu s dvorem v jižní části a predsazeným rizalitem (ukončen trojúhelným tympanonem) v ose hlavního průčelí. Z reprezentativní vstupní haly se stoupá dvourameným schodištěm do zvýšeného přízemí a odsud se pokračuje dále do bočních křídel. Zajímavá a atypická je konstrukce krovu, realizovaná také dle Ullmannova projektu. Sgrafitová výzdoba exterieru byla vytvořena dle návrhu J. Scheiwla.