Home / Významné stavby / Betlémská kaple na Žižkově 17

Search in this set

Betlémská kaple na Žižkově je kubistická budova, sloužící jako farní kostel žižkovského sboru Českobratrské církve evangelické. Nachází se v Prokopově ulici uvnitř bloku činžovních domů. Protože stavba stojí na místě jámy po těžbě písku, která byla zavezena sutinami z pražské asanace, musela být pod stavbou položena betonová základová deska. Generální oprava kaple proběhla v letech 1996–2006.