Home / Výlety po Česku / Olšanské hřbitovy 22

Search in this set

Olšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště s rozlohou 50,17 hektarů. Odhaduje se, že za dobu jejich existence zde bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 zesnulých, což z nich činí největší pohřebiště v celé České republice.

Nejstarší I. hřbitov byl na rozloze 1131 čtverečních sáhů zřízen při morové epidemii v roce 1680. V roce 1787, kdy město znovu zasáhl mor, zakázal císař Josef II. pohřbívání těl na území Prahy a Olšanské hřbitovy byly z hygienických důvodů prohlášeny za ústřední hřbitov.

Nacházejí se v městské části Praha 3 na Žižkově a jsou rozděleny ulicí Jana Želivského na dvě části, které jsou tvořeny celkem dvanácti hřbitovy. Celkem se na hřbitovech nachází zhruba 25 000 hrobek, 200 kaplových hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a dvě rozptylové loučky. Návrhy řady hrobek a náhrobků pocházejí od významných architektů a sochařů. Nejstarší dochovanou hrobkou je Zelenkova hrobka, založená roku 1799. Největším pomníkem je hrobka Hrdličkova, která se nachází u hlavního vchodu.