Home / Urbex / Mosty protektorátní dálnice / Dálniční propustek 31

Search in this set

Mosty protektorátní dálnice - Dálniční propustek

Betonový propustek vybudovaný na tělese plánované protektorátní dálnice směrem od velkého zatopeného dálničního mostu na východ, která nakonec po válce byla vedena jinou trasou. Byla zde již položena i písková stabilizační vrstva a mělo se začít s betonáží obou vozovek. Stavba byla ale v roce 1942 zastavena a dále se pracovalo pouze na mostech. Dnes se v tomto místě nachází místní komunikace, která ze starého dálničního tělesa z roku 1942 využívá je pouze jeden pruh a to směrem do Brna. Z druhého směru zůstal jen původní násep, dnes už zarostlý vegetací. V krajině je ale stále krásně patrný.