Home / Technické zajímavosti / Opravna tramvají Hostivař 107

Search in this set

Ústřední dílny Dopravního podniku jsou hlavními dílnami, kterými disponuje Dopravní podnik hlavního města Prahy.


Opravna tramvají Hostivař funguje od roku 1967 a je jedním z nejmodernějších opravárenských zařízení ve střední Evropě, specializovaným na údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových vozidel a jejich dílů.


Tramvajové dílny tvoří jednu velkou halu, která nahradila tehdy již nevyhovující dílny v Rustonce. Provádí se zde veškerá těžká údržba, modernizace a v podstatě i stavby skoro celých nových tramvají.