Home / Významné stavby / Císařský Mlýn 21

Císařský mlýn je soubor nemovitostí v Praze-Bubenči. Po několika přestavbách sloužil jako papírna.

V roce 1964 byl zapsán jako kulturní památka.

Ačkoli původnímu účelu dávno neslouží, areál je po mnoha úpravách stále využíván a sídlí zde velvyslanectví Gruzie.