Home / Významné stavby / Zámeček Hanspaulka 23

Hanspaulka je obdélný barokní zámeček typu maison de plaisance, bývalá zemědělská usedlost, v pražské čtvrti Dejvice na adrese Šárecká 15/29.

Společně se zahradou je chráněn jako kulturní památka České republiky.V současné době zde sídlí Institut Václava Klause.

Budova zachovává pozdně barokní vzhled z 18. století, až na to, že po první světové válce byly v okolí zbořeny všechny původní hospodářské budovy. Má mansardovou střechu, hlavní průčelí je zdůrazněno rizalitem zakončeným štítem s šiškou z pískovce na vrcholu. Před budovou je terasa, která bývala okrasnou zahradou. Z terasy vedou schody dolů do veřejného parku.
Během začátku 20. let 21. století byla budova kompletně opravena včetně nových fasád, okolí budovy včetně terasy bylo znepřístupněno veřejnosti. Na terase je zastřešená studna se zdobenou klecí stojící na kamenné šestiboké základně."