Home / Významné stavby / Národní památník na Vítkově 6

Národní památník na Vítkově a jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova

Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války (1914–1918).

Rozšířen byl v letech 1946–1949. Mezi lety 1954–1962 tu bylo umístěno mauzoleum Klementa Gottwalda. Dnes jsou v památníku uloženy ostatky neznámého vojína z bitvy u Zborova a z dukelské operace. 

Zároveň byla v památníku instalována expozice Křižovatky české a československé státnosti. Součástí památníku je i bronzová jezdecká socha socha Jana Žižky.