Home / Urbex / Mosty protektorátní dálnice / Malý dálniční most 22

Mosty protektorátní dálnice - Malý dálniční most

O trochu více štěstí měl most přes Sedmpanský potok, kterému voda zaplavila jen část pilířů, ale i on byl navždy odsouzen k potupné záhubě – pomalu se rozpadat a přitom nikdy nebýt využit. I tento dálniční most přes Sedmpanský potok byl stavěn v letech 1939-42 a po válce 1945-50. Byl sice dokončen, ale potkal ho podobný osud jako sousední velký most přes Sedlický potok. Tento most by zatopením nebyl postižen tolik – voda by i při vysoké hladině jezera sahala asi do třetiny pilířů. Severní konec mostu se pomalu hroutí zásluhou chybějícího náspu, o který by se opěra vzepřela, jižní konec zase zarůstá lesem – na tento konec mostu navazuje nedokončený zářez skrz lesní hřeben a ten je dnes také zarostlý stromy.