Home / Výlety po Česku / Podzemní nemocnice KO 17 Bulovka 151

Jako pozůstatek studené války se v Nemocnici Na Bulovce nachází bunkr, který se začal stavět na začátku padesátých let jako úkryt pro nemocné a zdravotníky pro případ atomové války. Stavební plány byly tajné, musely se skartovat. Kryt je odolný proti tlakové vlně, při hermetickém uzavření v něm lze přežít šestadvacet hodin.

V případě přírodní katastrofy, teroristického útoku nebo jaderné havárie může být podzemní nemocnice zprovozněna do do 60 minut, má svůj zdroj elektrické energie, ventilaci, zásobárnu vody a veškeré technické zázemí. Lékaři zde mají k dispozici také malý operační sál. Všechno zařízení prochází pravidelnými revizemi a je plně funkční.

Takových podzemních nemocnic bylo v Praze více, aktuálně jsou ve spícím pohotovostním stavu už jen dvě - krom této ještě kryt KO 17 Thomayerova nemocnice. Zařízení pod FN Motol nebylo nikdy plně stavebně dokončeno a nemocnici pod VFN Karlovo náměstí zničila povodeň v roce 2002. Obdobné zařízení se má údajně ještě nacházet pod Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích, spadá však již pod vojenskou správu a je v plně utajovaném režimu.