Home / Urbex / Mechový důl 88

Mechový důl

Uzavřený železnorudný důl ležící kdesi v České republice. Od roku 1968, kdy byl v provozu, se v něm vytěžilo přibližně 2,7 miliónů tun rubaniny, což představuje asi 936 tisíc tun železa. Po určitou dobu se v něm získávaly také rudy mědi a stříbra. Důl ukončil těžbu rudy z důvodu vyčerpání ložiska v roce 1992 jako poslední železnorudný důl v České republice. Po ukončení těžby kovových rud ještě krátkou dobu probíhala těžba muskovitu a granátů. Definitivně byla těžba zastavena v roce 1997. V následujícím roce přestala být odčerpávána důlní voda, a důl byl zatopen.