Home / OpenHouse / Klubový dům Autoklubu České republiky 24

Klubový dům Autoklubu České republiky

Autoklub České republiky je nejstarší organizací sdružující motoristy u nás, jeho historie sahá do roku 1904. Výraznou měrou se podílel na pořádání a organizování sportovních podniků v republice. 

Jako budoucí stánek Autoklubu byl v roce 1925 zakoupen dvoupatrový klasicistní dům v Lützovově, nyní Opletalově ulici. Architekt Pavel Janák budovu přestavěl do puristické podoby mezi lety 1926–1929. Tato stavba svým vnitřním uspořádáním přesně splňovala tehdejší nároky na budovu určenou pro klubový život a stala se až do roku 1938 centrem motoristického života v Československé republice. Dnes je Autoklub České republiky nositelem národní autority v oblasti motorsportu a zastupuje Českou republiku také v zahraničí.